Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Fagmøte om villsau, og kurs i lyngbrenning

Publisert den 31.01.2018 - 15:38
31.01.2018 - 15:38

Velkommen til Fagmøte om Gammalnorsk Sau/Villsau
på Dampen i Knarvik 8.februar kl 18 - 20.30

Program :
18.00 Velkommen og presentasjon av arbeidet med "Prosjekt
Villsau" v/ Johan Lygre, Lygra Villsaulag
18.20 Kystlyngheia i historisk perspektiv - Kunsten å brenne lyng
v/Mons Kvamme
18.40 Nye distriktssoner & endringar i regelverket ved flytting av dyr
v/ Arve Per Viken frå Mattilsynet
19.10 Pause med kaffi & kaker
19.20 Forutsetningar for eit godt Villsauhald - God beitekvalitet,
slaktevekt og økonomi v/ Alv Ottar Folkestad, Norsk Villsaulag
20.00 - 20.30 Info om Norsk Villsaulag, Arbeidet vidare og diskusjon

Kurs i brenning av kystlyngheier 
16. februar kl 18.00-21.00 i Gamle prestegarden på Manger
 
Program:
Teori om brenning og skjøtsel av lynghei ved Mons Kvamme.
Tradisjonell skjøtsel, økologi, truslar og praktisk brenning.

17. februar kl. 11.00-ca. 15.00: oppmøte på kaien på Straume
Me skal brenna på Rapeneset på Straume. Praksis med brenning av lynghei dersom veret tillèt det, alternativt vert det markvandring der Mons fortel om korleis han ville gått fram for å brenna.

Påmelding innan 9.februar til Bente Kopperdal Hervik tlf. 56 34 90 00 eller e-post: postmottak@radoy.kommune.no. Kurset er gratis.

Arr: Radøy kommune, Prosjekt Villsau i Nordhordland og Lyngheisenteret