Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaVidaregåande

28.09.2010 - 12:19

Lyngheisenteret kan bidra med undervisningsopplegg for elevar på Vidaregåande.

Gjennom heile året er det mogeleg å drive utandørsundervisning om ulike tema knytt til kulturlandskap, landbruk, miljø, historie og geografi.

Lygra ligg midt mellom den indre farleia og Lurefjorden, noko som gir særs interessante marine tilhøve som kan trekkast inn i undervisninga.

Uteaktivitetane femnar om alt frå praktisk gardsarbeid og tradisjonell bruk av utmarka, til enklare kartleggingsarbeid for bruk i den vidare utforskinga av miljøtilhøva på Lygra.

Alle oppgåvene siktar mot å medverke til heilskapleg forståing av korleis det tradisjonelle kulturlandskapet er eit resultat av gardsdrifta og ei berekraftig utnytting av ressursane på kysten.

Ta kontakt med post@lyngheisenteret.no for meir informasjon.