Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaOpplevingar

Opplevingar
Landskapet 
 På Ytre Lygra er det tilrettelagt over 4 km med stiar på inn- og utmark. Vandringa kan starte på innmarka ved p-plassen.

I Informasjonsbygget kan du kjøpe kart og ein foldar med informasjon om kva du ser i landskapet. Du kan og avtale stivandring med ein guide

Lurekalven
Lurekalven er namnet på øya like nord for Lygra, og den er ein del av Lyngheisenteret.
 
Middelaldergarden
Dette var ein sjølvstendig gard i vikingtid og middelalder, men den har lege aude sidan svartedauen.
Øya har sidan berre vorebrukt til beite, og heilt fram til slutten av 1920-åra vart mjølkekyrne på Ytre Lygra rodd over her om somrane. 
Dei urørte spora etter busetting og landbruk frå vikingtid og middelalder vart delvis gravd fram på 1970-talet.
Nokre av funna er utstilt i informasjonsbygget saman med ein modell av det gamle tunet.
På Lurekalven kan du verkeleg føla at fortida pustar deg i nakken!

Sjøen
Folket på Lygra har alltid hatt eit nært forhold til sjøen. I Utlurvågen er det eit tradisjonelt sjøbruksmiljø med fleire restaurerte naust. 

I Naustvika like nedanfor Infosenteret  er det fint å bade og grille.
Lyngheisenteret har ein robåt til utleige, den ligg i Kalvsundet ca. 20 min. gange frå Infosenteret.- 

Lindåsosane  og Lurefjorden
eit eldorado for padling og sjøliv ! 

Informasjonsbygget er det einaste huset på Lygra som har kome til som eit nybygg gjennom Lyngheisenteret. 
Det er eit heilt moderne bygg, men med element frå tradisjonell byggeskikk. Deler av bygget er eit grindverksbygg, i sør ein tørrmurt steingavl.

Her er Matstove med vakker utsikt til fjorden (70/ 80 pers), møterom/klasserom (30 pers), auditorium med moderne fasiliteter (70 pers) og utstilingslokale. 
Huset kan leigast til kurs og konferansar og er eit veleigna selskapslokale og konsertlokale.

Utstillinga og filmen  
 I informasjonsbygget kan du få vita meir om lyngheiene gjennom utstillinga "Det stig av hav..." Den syner ulike sider ved både dei norske og dei europeiske lyngheiane.
Det vert og vist dokumentarfilm om eit eldre syskenpar som syner korleis lyngheiane vart drivne på opphaveleg vis.

Maten
 Sjølvsagt må du ha ein matbit når du vitjar Lygra! I Matstova har vi alt frå ferske vaflar til lunsj og middag.
Spesialiteten vår er villsau, som vert servert i ulike variantar. Vi får også lokaltprodusert grønnsker og poteter frå Luregarden. 
Her kan du feire både bryllup, åremålsdagar, julebord og andre arrangement. Vi har alle rettigheter.  

 

28.09.2010 - 12:19