Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaOpningstider og priser

28.09.2010 - 12:24
31. mai - 30. september: torsdag og fredag kl. 11-15.30, sundag kl. 12-17.

 I infobygget kan du sjå utstilling og film, og restaurant Matstova serverer villsausuppe og andre godsaker.

Heile året:  Vi tar i mot grupper, selskap, kurs & konferanse, og skuleklassar.
Har du spørsmål om dette ta kontakt på  tlf. 56 35 64 10 eller på  epost : vibeke.haukeland@muho.no 

Prisar
Inngong på Lyngheisenteret: gratis
Film og utstilling: 50kr for vaksen, barn  under 13 år gratis.
Film
 "Lyngheiene et kulturlandskap som forsvinner" ( ca 20 min) norsk/ eng.
og filmen" Kunsten å brenne lyng".( 26 min)( norsk)
Utstilling
Hovudutstillinga "Det stig av hav" om dei norske og europeiske lyngheiene. Norsk/ engelsk.
Temporær utstilling : "Mandus og Klara "  og "Strikk frå Nordhordland".

Guida tur ute: Kort tur kr 60 pp, lang tur kr 80 pp.
Kort omvisning og presentasjon inne kr 40 pp ( Guida turer må bestillast på førehand)

Familiesøndager: Gratis, eller kr 50 der ein er med og lager ting ein får med seg heim, som t.d. bakverk og ullprodukt

Velkommen til oss!

LYNGHEIENE ER ALLTID OPNE!

De finn infomateriell  og Turguide ( norsk og engelsk)  i steinhuset ( busskuret) ved parkeringa som er nærast senteret.

Vis omsyn med tanke på gjeldande smittevernreglar.

NB! Hvis du går tur med hund, hugs bandtvang, det er dyr på beite heile året.

I april/mai lemmer sauene våre så vis ekstra omsyn no og ikkje forstyrr dei.

Hjelp oss å halda lyngheia fri for søppel, de finn bosskorger ved senteret,
eller aller helst ta det med heim.

Toalett finn de på nedsida av infobygget som er tilgjengelig sjølv om vi er stengd.
Hjarteleg velkomne på tur i lyngheia !

Følg oss på Facebook og instagram for kva som skjer på Lyngheisenteret no!

Turområdet er ope og gratis å bruke for alle heile året.
Det er 3 km med tilrettelagte stiar i Lyngheiene.
Deler av stiane er tilrettelagt for barnevogn og rullestol for utebruk.
Det er ikkje lov å sykla i stiane i lyngheiene.
Dyr som beitar her heile året, så husk å halde hunden i band.