Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaOpningstider og priser

28.09.2010 - 12:24

Lyngheisenteret 2020

Vi har faste opningstider frå 5.april til 30. september:

Onsdag, torsdag og fredag: 11-15.30
Søndag 12 -17 ( i april til kl 16)

Opningstider i påska 2020:
Palmesøndag   12 - 16
Skjærtorsdag   12 - 16
Langfredag      12 - 16
1.påskedag      12 - 16

Heile året: Vi tek i mot grupper, selskap, bedrifter m.m., skuleklassar og studentar etter avtale.
Ta kontakt på  tlf. 56 35 64 10 eller på e-post.

Turområdet er ope og gratis å bruke for alle heile året.
Det er 3 km med tilrettelagte stiar i Lyngheiene.
Deler av stiane er tilrettelagt for barnevogn og rullestol for utebruk.
Det er ikkje lov å sykla i stiane i lyngheiene.
Dyr som beitar her heile året, så husk å halde hunden i band.  

Prisar
Inngong på Lyngheisenteret: gratis
Film og utstilling: 50kr for vaksen, barn  under 13 år gratis.
Film:
 "Lyngheiene et kulturlandskap som forsvinner" ( ca 20 min) norsk/ eng. og filmen" Kunsten å brenne lyng".( 26 min)( norsk)
Utstilling
Hovudutstillinga "Det stig av hav" om dei norske og europeiske lyngheiene. Norsk/ engelsk.
Temporær utstilling : "Mandus og Klara "  og "Strikk frå Nordhordland".

Guida tur ute: Kort tur kr 60 pp, lang tur kr 80 pp.
Kort omvisning og presentasjon inne kr 40 pp ( Guida turer må bestillast på førehand)

Familiesøndager: Gratis, eller kr 50 der ein er med og lager ting ein får med seg heim, som t.d. bakverk og ullprodukt