Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaOm oss

28.09.2010 - 12:16

Lyngheisenteret ligg på den landfaste øya Lygra i Lurefjorden, Alver (  tidl. Lindås ) kommune. Hit kan du komme både med bil og båt
Med bil tar det ca. 30 min frå Knarvik (regionsenteret i Nordhordland), og 55 min frå Bergen sentrum. Følg E 39 nordover frå Bergen,
i rundkjøringa før Knarvik ta til venstre (RV57) mot Leirvåg(Mongstadvegen), følg rv 57 til Seim og følg skiltinga vidare til Lyngheisenteret. 
Rekn ut kjøretid og veg

Buss
Det går buss frå Bergen til Lygra, Skyss.no Bergen-Feste.
Det er også mogleg å tinge turbuss for grupper TIDE tlf 05505 https://www.tide.no/

Ekspressbåt frå Bergen og Sogn:
På vestsida av Ytre Lygra er det ein eigen flytekai for Lyngheisenteret. Her stoppar ekpressbåten frå/til  Bergen til/frå Sogn og Nordfjord.
Rutetider og billettkjøp finn ein på  www.norled.no (Vestland (tidligere Sogn og Fjordane)     NB! Husk å kjøpe billett på websida på førehand!

Flytetekaien På flytekaien er det nokre plassar på innsida av kaien for  fritidsbåtar, men ver merksam på at plassen er begrensa,
og at det er 'uroleg' sjø når hurtigbåtane passerer.
NB! ikkje legg til på utsida då dette er rutebåtane sin plass.


Ta dampbåten D/S Oster til Lygra  sommaren 2020 
Søndagar 21. og 28 .juni går Oster frå   Bergen til Lygra.

Seglingsplan og priser for 2020 kjem i mars

Tider i 2019:
10.00 frå  Bergen 
10.50  frå  Frekhaug  
12.30 ankomst Lygra 
15.30 frå Lygra
18.00 ankomst Bergen   

Pris : Frå Bergen  ? t/r    Eit barn gratis pr. vaksen. Halv pris ved fleire born.  

Image: