Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaBesøk oss

28.09.2010 - 12:16

Lyngheisenteret ligg på den landfaste øya Lygra i Lurefjorden, Lindås kommune. Hit kan du komme både med bil og båt

Kart

Landevegen
Med bil tar det ca 30 min frå Knarvik (regionsenteret i Nordhordland), og 55 min frå Bergen sentrum.
Følg E 39 nordover frå Bergen, i rundkjøringa før Knarvik ta til venstre (RV57) mot Leirvåg(Mongstadvegen), følg rv 57 til Seim og følg skiltinga vidare til Lyngheisenteret
Rekn ut kjøretid og veg

Ta dampbåten D/S Oster til Lygra og Sletta sommaren 2013

D/S "Oster"

Søndagar 23. og 30.juni, og 7. og 14.juli

10.00 frå  Bergen
10.50 frå  Frekhaug
12.30 ankomst Lygra
13.00 ankomst Sletta

Retur :
15.00 Sletta
15.30 frå Lygra
18.00 ankomst Bergen

Pris : Frå Bergen   350 t/r Frekhaug kl. 15:20. kr.250 t/r
Eit barn gratis pr. vaksen. Halv pris ved fleire born.

Buss
Det går buss frå Bergen til Lygra, rutetider Bergen-Feste. Evnt . endringar finn ein på  www.skyss.no
Det er også mogleg å tinge turbuss for grupper
TIDE tlf 05505

På vestsida av Ytre Lygra er det ein eigen flytekai for Lyngheisenteret.

Ekspressbåt
Her stoppar ekpressbåten frå Bergen eller Sogn og Nordfjord.
Fjord1 tlf. 55907070 Rutetider
(Regionale rute - Sogn -Bergen)
NB! Husk å bestille i forkant!

Flytetekaien
På flytekaien er det nokre plassar på innsida av kaien for  fritidsbåtar, men ver merksam på at plassen er begrensa, og at det er 'uroleg' sjø når hurtigbåtane passerer. NB! ikkje legg til på utsida då dette er rutebåtane sin plass.

Image: