Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaBabettes gjestebod - ei mat og kulturoppleving av dei sjeldne

Publisert den 24.09.2018 - 14:00

 

3. november var det duka for årets mat og kulturoppleving på Lygra!

Hordaland teater og Ragnhild Gudbrandsen kom med framsyninga "Babettes gjestebod" til Lygra kyrkje kl 16.30, og kl. 18.00 var det dekka for at publikum sjølv kunne ta del i dette fantastiske gjestebodet på Lyngheisenteret!
 
Kokken Andrew hadde fått med seg Kjersti Linn frå Ikeland gard, og saman stelte dei i stand eit gourmetmåltid av dei sjeldne. Menyen var i utgangspunktet den same som i framsyninga, berre at dei nytta eigne og kortreiste råvarer, og laga ein lokal vri på det heile. 

 

 

BABETTES GJESTEBOD - omtale 
Karen Blixens novelle Babettes gjestebod er kjend som ei forteljing om menneskeleg toleranse. Denne sanselege historia fortel om ein raus kjærleik til livet og medmenneska og den set vårt syn om utanforskap i eit granskande lys
 
Prostedøtrene  Mathilde og Phillipa er leiande i ein pietistisk kyrkjelyd i ein norsk fjordbygd. Men kyrkjelyden har mista mykje av den krafta den ein gong hadde og er prega av alderdom og inngrodde konfliktar. Ei fransk kvinne, Babette, flyktar frå dei fryktelege krigshandlingane i Paris i 1871 og får arbeid som tenestejente hos søstrene. Etter fjorten år i trufast teneste vinn ho i eit stort lotteri. Istaden for å bruke pengane på seg sjølv, inviterer ho kyrkjelyden på eit gedigent fransk måltid som overgår all fantasi. Dette gjestebodet forløyser både innstengde kjensler og gamle motsetnader, og ender opp i forsoning og djup livsglede.
 
Ragnhild Gudbrandsen er ei anerkjend skodespelerinne, kjend frå både teater og film, som har si utdanning ved The Roy Hart Theatre i Sør-Frankrike. I 2013 mottok Ragnhild Pernille statuetten for sin sceneprestasjon i monologen Lilly Valentin. Difor var det ekstra stor grunn til å gle seg når ho skulle i gong med monologen om Babette, noko ho formidla på ei framifrå måte
 
Stig Amdan har regien på framsyninga. Han er ein dyktig skodespelar og regissør, utdanna ved Staten Teaterhøgskule.
24.09.2018 - 14:00