Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Aktuelt for kystlyngheiene

13.02.2014 - 10:44

Viktige moment for kontrollert brenning av lyng
Utarbeida av Mons Kvamme 

Hvorfor brenner vi lyng ? Brosjyre / Folder om bakgrunnen til at vi brenner lyng
kan lastes ned her :
 

       (1,2 MB til nettvisning)

          ( 9 MB - til utskrift)

 

 

 

 

BT 15/3 2014:

Gode hyrder hindrer brann

Profesjonelle gjetere med flokker av sau, geit og hunder bevarer kulturlandskapet mange steder på Kontinentet. Slik unngår de ukontrollerte branner.

_____________________________________________________________

Høyr Mons Kvamme fra Lyngheisenteret på Nrk:

Om viktigheten med kontrollert lyngbrenning for å unngå dei store brannane me har opplevd i den siste tida langs kysten i Norge.

Høyr NRK reportasje

_____________________________________________________________

Dette var ikkje ein brann ute av kontroll

Ei stor røyksky over fjellet på Stadlandet kunne få folk til å frykte det verste. Men det var noko heilt anna – lokale bønder som prøver å halde liv i ein gammal tradisjon.

Sjå sak på nrk: Dette var ikkje ein brann ute av kontroll

_____________________________________________________________