Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Lyngheisenteret

TLF: 56 35 64 10

post@lyngheisenteret.no

Kjøkken og resepsjon

andrew@lyngheisenteret.no

 

Velkommen !

Lyngheisenteret på Lygra i Nordhordland er eit nasjonalt og internasjonalt kunnskapssenter som gjennom aktiv drift skal verne lyngheilandskapet, formidle tradisjonar og gje gode opplevingar til besøkjande. Her kan du vandre på tilrettelagde stiar i eit historisk landskap slik det har vore på kysten i 5000 år.

Opningstider 2017

26.4.2017 - 30.9.2017 : ons-fre kl 11 -15.30, sundag 12-17

Heile året: tek  vi i mot grupper, selskap, bedrifter m.m., og skuleklassar og studentar etter avtale.

Flott turterreng, fritt tilgjenge heile året. NB! Hugs bandtvang, dyr på beite heile året.

 

TRUDI JAEGER - IN THE LIGHT OF DAY - LYGRA. Installasjon måleri/rteikningar på papir. OPNING sundag 18. juni 2017 KL. 13.30. Denne utstillinga er den andre syninga av Jaeger sitt prosjekt Illuminations Atlanterhavet.

Meir om Utstillingsopning - Lyngheisenteret 18. juni

Sundagsseilas med det 109 år gamle dampskipet D/S Oster frå Bergen til Lyngheisenteret og Vestnorsk utvandringssenter. Avgong frå Dreggekaien 18. og 25. juni og 2. og 9. juli.

Meir om Reis med veteranbåt til Lygra og Sletta

Kalender


Sjå heile kalenderen

Sjå større kart

Kontakt oss:

                       Lyngheisenteret
                       Lurevegen 1575
                       Ytre Lygra
                       5912 Seim

                       tlf. 56 35 64 10
                       951 58 756
                       fx. 56 35 64 20

                       e-post : post@lyngheisenteret.no

Dagleg leiar :

                       Torhild Kvingedal
                       tlf. 951 58 756
                       e-post : torhild@lyngheisenteret.no

Kokk / Resepsjon ansvarlig :

                        Andrew Midson-Slettbakk
                        tlf. 970 92 060
                        e-post : andrew@lyngheisenteret.no

Resepsjon :
                        Astrid Helen Bergås Pletten
                        tlf. 924 98 978
Driftsteknikar :

                        Ivar Fineid
                        tlf. 412 68 323
                        e-post : ivar.fineid@muho.no


Fagkonsulent/undervising:

                         Mons Kvamme,
                         tlf. 920 32 447  
                         e-post : mons@ballast.no