Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Lyngheisenteret

TLF: 56 35 64 10

post@lyngheisenteret.no

 

Lyngheisenteret på Lygra i Nordhordland er eit informasjonssenter om kystlandskapet. Her kan du vandre på tilrettelagde stiar i eit historisk landskap slik det har vore på kysten i 5000 år.

https://www.facebook.com/video.php?v=593967060689769&set=vb.180003452086...

Meir om Ein kort filmpresentasjon av Lyngheisenteret:

21. juni kl. 13 opnar utstillinga «Kvinner i Sagatiden Historisk handverk, kunstfotografi og skaldens dikt» på Lyngheisenteret. Dette er eit samarbeid med «Nordhordland Frie Vikinger» og Lyngheisenteret om våre norrøne røter, immateriell kultur og arkeologi.

Meir om Kvinner i Sagatiden - utstillingsopning 21. juni

Kongen i statsråd har 7. mai 2015 vedtatt at kystlynghei har status som utvald naturtype. Vedtaket omfattar 388 viktige og 284 svært viktige lokalitetar med eit samla areal på 834 km2. - Ein uerstatteleg del av det norske naturlandskapet kan gå tapt. Kystlyngheia får derfor eit stempel som sier at den er viktigare enn annen natur, seier Klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Dette viser at Lyngheisenteret på Lygra er av nasjonal interesse.

Meir om Kystlynghei har blitt utvald naturtype

Kontrollert brenning gir bedre beredskap. Kysten står i flammer - det brenner ikke bare fordi det er tørt. De tragiske brannkatastrofene ved årets start har rystet oss alle. Mange familier har...

Meir om Kontrollert lyngbrenning er brannforebygging:

Kystlyngheiene i Norge - kunnskapsstatus og beskrivelse av 23 referanseområder Denne rapporten oppsummerer dagens kunnskap om kystlynghei i Norge og internasjonalt, historisk bruk og skjøtsel, og...

Meir om Kystlyngheirapporten - Nyhendemelding frå Miljødirektoratet

Kom til Sans & Samling i 2014

SANS & SAMLING på Lyngheisenteret   Kultur + Mat + Aktivitet = Sanseleg lagbyggjing   Me på Lyngheisenteret ønskjer at de skal få ein kveld med «lærdom og nytelse». Me vil...

Meir om Sans & Samling

Kalender


Sjå heile kalenderen

Sjå større kart

Adresse

  • Lyngheisenteret
  • Ytre Lygra
  • 5912 Seim

Kontakt

Opningstider

  • Sommerhalvår: ons-fre kl 11 -15.30, sundag 12-17
  • Heile året: Vi tek i mot grupper, selskap, bedrifter m.m., og skuleklassar og studentar etter avtale.
  • Flott turterreng, fritt tilgjenge heile året. NB! Hugs bandtvang, dyr på beite heile året.