Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Lyngheisenteret

TLF: 56 35 64 10

post@lyngheisenteret.no

Kjøkken og resepsjon

andrew@lyngheisenteret.no

 

Velkommen til Lyngheisenteret!

Lyngheisenteret på Lygra i Nordhordland er eit nasjonalt og internasjonalt kunnskapssenter som gjennom aktiv drift skal verne lyngheilandskapet, formidle tradisjonar og gje gode opplevingar til besøkjande. Her kan du vandre på tilrettelagde stiar i eit historisk landskap slik det har vore på kysten i 5000 år.

Opningstider 2017

26.april - 30.september 2017: Ons-fre kl 11 -15.30, sundag 12-17.

Heile året tek vi i mot grupper, selskap, bedrifter m.m. og skuleklassar og studentar etter avtale.

Flott turterreng er fritt tilgjeng heile året.

NB! Hugs bandtvang, dyr på beite heile året.

 

Viking og Mellomaldermarked på Lygra.

11.-13. august vert det Viking og Mellommarknad på Lygra. Det vert sal av handverk, aktivitar for born, kampkunst m.m. I tillegg kan ein kjøpe "vikingmat" på Lyngheisenteret alle marknadsdagane.

Meir om Viking og Mellomaldermarknad på Lygra 11.-13. august 2017

«Villsauen» har vorte særs populær og det er mange bønder i Nordhordland som har slike dyr. For å få auka merksemd og å legge grunnen for eit enno betre fagmiljø knytt til dette dyret, vil Lyngheisenteret og Lygra Villsaulag saman med landbrukskontora arrangere mønstringsutstilling for verar av «villsau» no i haust.

Meir om Mønstring av gammalnorsk sau (villsau) på Lygra 23. september

Lyngheisenteret sel villsaugarn frå Lygra

På Lyngheisenteret sel vi villsaugarn i frå Lygra. Ulla kjem i to fargar og er spunne på Hillesvåg Ullvarefabrikk. Det er Lygra Villsaulag som står for garnet.

Meir om Lyngheisenteret sel villsaugarn frå Lygra

Kalender


Sjå heile kalenderen

Sjå større kart

Kontakt oss:

                       Lyngheisenteret
                       Lurevegen 1575
                       Ytre Lygra
                       5912 Seim

                       tlf. 56 35 64 10
                       951 58 756
                       fx. 56 35 64 20

                       e-post: post@lyngheisenteret.no

Dagleg leiar :

                       Torhild Kvingedal
                       tlf. 951 58 756
                       e-post: torhild@lyngheisenteret.no

Kokk / Resepsjon ansvarlig :

                        Andrew Midson-Slettbakk
                        tlf. 970 92 060
                        e-post: andrew@lyngheisenteret.no

Resepsjon :
                        Astrid Helen Bergås Pletten
                        tlf. 924 98 978
Driftsteknikar :

                        Ivar Fineid
                        tlf. 412 68 323
                        e-post: ivar.fineid@muho.no


Fagkonsulent/undervising:

                         Mons Kvamme,
                         tlf. 920 32 447  
                         e-post: mons@ballast.no