Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Lyngheisenteret

TLF: 56 35 64 10

post@lyngheisenteret.no

 

Lyngheisenteret på Lygra i Nordhordland er eit informasjonssenter om kystlandskapet. Her kan du vandre på tilrettelagde stiar i eit historisk landskap slik det har vore på kysten i 5000 år.

https://www.facebook.com/video.php?v=593967060689769&set=vb.180003452086...

Meir om Ein kort filmpresentasjon av Lyngheisenteret:

Velkommen til Julemesse og Juleverkstad på Lyngheisenteret! Julemesse: Sal av husflid. julekaker, lefser m.m. Juleverkstad: Lag dine eigne julegåver og dekorasjonar. Pepparkakeverkstad. Billett til...

Meir om Familiesøndag 30/11 kl. 12-16

Våre nettsider er under oppbygging. Du finn oss på facebook òg ! :-)

Meir om Våre nettsider er under oppbygging!

Bli med på Sauesanking  i vakre omgivelser  på Lygra og Lurekalven. Oppmøte v/ Lyngheisenteret: Lørdag 4. okt.  kl. 11 (Lygra) Søndag 5. okt. kl. 9:30 (Lurekalven)   Info:...

Meir om Bli med på sauesanking!

Kontrollert brenning gir bedre beredskap. Kysten står i flammer - det brenner ikke bare fordi det er tørt. De tragiske brannkatastrofene ved årets start har rystet oss alle. Mange familier har...

Meir om Kontrollert lyngbrenning er brannforebygging:

Kystlyngheiene i Norge - kunnskapsstatus og beskrivelse av 23 referanseområder Denne rapporten oppsummerer dagens kunnskap om kystlynghei i Norge og internasjonalt, historisk bruk og skjøtsel, og...

Meir om Kystlyngheirapporten - Nyhendemelding frå Miljødirektoratet

Kom til Sans & Samling i 2014

SANS & SAMLING på Lyngheisenteret   Kultur + Mat + Aktivitet = Sanseleg lagbyggjing   Me på Lyngheisenteret ønskjer at de skal få ein kveld med «lærdom og nytelse». Me vil...

Meir om Sans & Samling

bilde fra slåtten på Havrå

Miljøvernavdelinga hjå Fylkesmannen i Hordaland har delt ut midlar til 31 mottakarar som driv skjøtsel i viktige kulturlandskap i Hordaland. I hovudsak har dei gitt tilskot til private...

Meir om Skjøtsel av verdifullt kulturlandskap 2013

Kalender


Sjå heile kalenderen

Sjå større kart

Adresse

  • Lyngheisenteret
  • Ytre Lygra
  • 5912 Seim

Kontakt

Opningstider

  • Sommerhalvår: ons-fre kl 11 -15.30, sundag 12-17
  • Heile året: Vi tek i mot grupper, selskap, bedrifter m.m., og skuleklassar og studentar etter avtale.
  • Flott turterreng, fritt tilgjenge heile året. NB! Hugs bandtvang, dyr på beite heile året.

 

Lyngheisenteret på Lygra i Nordhordland er eit informasjonssenter om kystlandskapet. Her kan du vandre på tilrettelagde stiar i eit historisk landskap slik det har vore på kysten i 5000 år. Lyngheiane er Europa sitt kulturlandskap mot Atlanterhavet, frå Potugal i sør til Lofoten i nord. I dag står denne særmerkte naturtypen i fare for å forsvinna. Lyngheisenteret på Lygra i Nordhordland er oppretta for å ta vare på kysten sitt kulturlandskap og for å hegna om den kunnskapen og dei tradisjonane som knyt seg til bruken av dette landskapet. I dag held lyngheiene i Norge og Europa på å forsvinne, 90 % er alt borte på grunn av oppdyrking, forureining og tilgroing. På Lygra er lyngheiene verna gjennom aktiv gardsdrift.