Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaOm avdelinga

10.09.2009 - 09:41

Kulturverntenesta_brakekledning

Som del av Hordaland Fylkeskommune sitt faglege nettverk innan kulturminnevern vart det frå januar 2006 tilsett ein sivilarkitekt med ansvar for kulturverntenestene i Nordhordland. Frå før er det tre andre slike stillingar i Hordaland; i Sunnhordland ved Sunnhordland Folkemuseum, i Hardanger ved Hardanger Folkemuseum og i Bergen ved Gamle Bergen Museum.

Image: