Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaOm Kulturverntenesta i Nordhordland

24.01.2014 - 14:30

Kulturverntenesta i Nordhordland vart oppretta i 2006. Kommunane Austrheim, Fedje, Lindås, Masjorden, Meland, Modalen og Radøy samarbeidde då med Museumssenteret og Hordaland fylkeskommune om ei museumsteneste. I tillegg oppretta Hordaland fylkeskommune ein regional stilling som bygingsvernkonsulent ved Museumssenteret.

I dag kan private og kommunal forvaltning i kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Masfjorden og  Modalan, fritt nytta rådgjevingstenster innan:

  • spørsmål om bygningsvern og restaurering
  • spørsmål om dokumentasjon, forvaltning eller formidling av kulturhistorie, kulturminne, eller samlingar
  • hjelp til prosjektsøknadar innan desse felta

Kulturverntensta tilbyr også, i samarbeide med KulturIT, avtale om, og tilgang til katalogiseringsprogrammet Primus, samt rettleiing kring registrering av samlingar.