Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaOpningstider/prisar

15.05.2012 - 20:39

Ynskjer du å vitja Ådnatun er du velkomen til å ta kontakt for avtale.

Telefon 94172250, eller solveig.jordal@muho.no

Billettprisar: Vaksne: 30 kr. Studentar: 15 kr. Born opp til 16 år: Gratis

Vi tar diverre ikkje kort.