Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaKulturverntenesta

Tlf. 94172250

solveig.jordal@muho.no

Kulturverntenesta i Nordhordland gir råd og rettleiing om korleis ein kan ta vare på kulturminna vi har kring oss og korleis vi kan formidle kunnskapen om desse vidare til andre.

Bygningsvernkonsulenten i Kulturverntenesta i Nordhordland held fram arbeidet om lag som vanleg i desse koronatider; d.v.s reise på synfaringar og drive rådgjeving som vanleg. Fysiske møter vil vi inntil vidare unngå, men desse kan gjennomførast på Skype, Messenger, Teams e.l.  

Kulturminnefondet: Over ni millionar til kulturminne: https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/over-ni-millionar-til-kulturminne?publisherId=16295888&releaseId=17879207

Kulturverntenesta i Nordhordland har gjennom fleire år arbeidd med datering av bygningar, sokalla dendrokronologi. Dei fleste oppdraga har vore for Hordaland, no Vestland, fylkeskommune, men vi har...

Meir om Bygningsvernkonsulenten: Dendrokronologisk datering Litloksa

I dei ståande bygningane på Havrå er det svært mykje gjenbruksmaterial. Særleg i løene er svært mykje av grindkonstruksjonane gjenbruk frå løene som stod før ombygginga midt på 1800-talet. Vi har...

Meir om Bygningsvernkonsulenten: Bygningsforsking - Havrå

Kulturverntenesta i Nordhordland fekk i 2018  og i 2019 midlar frå Norsk handverksinstitutt til dokumentasjon av bruken av jordkjellarar. Langs vegane og på eit fleirtal av gardane i...

Meir om Bygninsvernkonsulenten: Dokumentarportrett - jordkjellarar

I januar 2019 var Kulturverntenesta i Nordhordland på synfaring til gnr 19, bnr 5 i Dalstø i Meland kommune. Bakgrunnen for synfaringa var at eigar ville ha ei vurdering av tilstand og...

Meir om Bygningsvernkonsulenten: Steinløe i Dalstø – Meland/Alver

Nordre Kvinge Trevarefabrikk var stifta i 1919. Fabrikken står på tørrmur heilt inntil Norkvingeelva. Då fabrikken var i drift vart det produsert dører, vindauge og trapper. Fabrikken vart sett opp...

Meir om Bygningsvernkonsulenten: Nordre Kvinge Trevarefabrikk - Masfjorden

Program for katalogisering av gjenstander for historielag og private samlingar.

Meir om Primus for sogelag

Kalender


Sjå heile kalenderen

Adresse

  • Museumssenteret i Hordaland
  • Avd. Kulturverntenesta i Nordhordland
  • Ådnatun - besøksadresse:
  • Utløbakken 83
  • 5260 Indre Arna