Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaKulturverntenesta

Tlf. 94172250

solveig.jordal@muho.no

Kulturverntenesta i Nordhordland gir råd og rettleiing om korleis ein kan ta vare på kulturminna vi har kring oss og korleis vi kan formidle kunnskapen om desse vidare til andre.

Den 11. August vart Latvias eldste synagoge opna av det jødiske samfunnet i Ludza. Til stades var også ambassadørane frå Noreg og Israel, samt ein delegasjon frå Musumssenteret i Hordaland. I lenka under kan du lesa ein utfyllande rapport om hendinga.

Meir om Latvias eldste synagoge er opna

Samarbeidsprosjekt mellom MuHo og Ludza kommune i Latvia

Meir om Ferdig restaurering av den eldste synagoga i Latvia

Her kan du lese kva samabeidspartnarane vår i Latvia skriv om prosjektet og besøket i Norge

Meir om Handverkarar frå Latvia på besøk

På neste side finn du link til pressemeldinga frå Ludza kommune, om det internasjonale samarbeidsprosjektet med Latvia.

Meir om Restaurering av synagoge i Latvia - pressemelding 2015

Her kan du mellom anna sjå videoen som Mariela Norheim laga etter besøket til Kulturverntenesta i Ludza i Latvia.

Meir om Video og info frå besøket i Latvia

Her kan du sjå den fine brosjyra på engelsk om prosjektet vi samarbeider om i Slovenia.

Meir om Prosjektet i Slovenia

Kalender


Sjå heile kalenderen

Adresse

  • Museumssenteret i Hordaland
  • Avd. Kulturverntenesta i Nordhordland
  • Ådnatun - besøksadresse:
  • Utløbakken 83
  • 5260 Indre Arna