Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaHavråtunet

Tlf: 56390290 / 95914742 / 55251080

marit.adelsten.jensen@muho.no

Havrå er ein gard med ei historie som strekker seg tilbake til bronsealderen. Garden vart freda i 1998. På garden er klyngetunet og den gamle teigdelinga framleis intakt. Garden er eit unikt minne om gardsdrift, byggjeskikk og arbeidsliv på dei mange vestlandsgardane.

Sjølv om nokre av musea våre er stengte for publikum, skjer det mykje hjå oss. Du kan følgje med på dette på Facebooksidene våre og på Digitalt museum kan du sjå mykje av det som finst i samlingane våre. Fotoutstillinga: "Den amerikanske draumen om Norge" er digital og kan sjåast her.

Meir om Nokre av musea våre er stengte for publikum, men følg med på nett og sosiale medium

Museumsnytt (det einaste fagbladet i museumssektoren) har vore på besøk på Havrå og laga ein flott artikkel om det levande museet der.

Meir om Eit ekte "møkkamuseum"

Når tidlegare generasjonar sin allmennkunnskap om korleis ein har overlevd i dette langstrakte landet ikkje lenger har verdi, er tida inne for å rasle litt med sablane. Artikkel av Marit Adelsten Jensen.

Meir om Når bondevettet visnar - artikkel

Bladet Bondevennen hadde i august ein flott artikkel om den levande kulturarven på Havrå.

Meir om Flott artikkel om Havrå

19.11.2015 blei Rødlista for 2015 lagt ut. Avdelingane våre Havrå og Lyngheisenteret jobbar aktivt for å oppretthalde trua kulturavhengige naturtypar som  slåttemark, haustingsskog og...

Meir om Rødlista 2015

No kan du bestille kortfilmen "Bekken" frå Havrå på DVD hjå oss. Bekken på Havrå bind fjellet saman med tunet, og tunet saman med fjorden. Alt liv på garden har i tusenvis av år kretsa rundt bekken. Sjølv om bekken aldri sluttar å bruse, så er livet rundt han i ferd med å stilne.

Meir om Flott film frå Havrå

Vi offentleggjer dei første 3D-scanningane frå den unike garden. Her på sidene til Bygdanytt kan du sjå videoen som viser ei laserskanning av Semensløa på Havråtunet. 3D-skanningane frå...

Meir om Sjå Havrå i 3D

Kalender


Sjå heile kalenderen

Sjå kart

Adresse

 • Havrå
 • 5286 Haus

Kontakt

Ikkje ope

 • Grunna risiko for spreiing av koronaviruset (COVID-19) vert Havrå diverre stengt for publikum denne sesongen
 •  
 • Vis hensyn - det bur privatpersonar i tunet.

Prisar

 • Vaksen: 60
 • Barn: gratis
 • Honnør og student: 50
 • Grupper (min. 15 pers.) 50
 • For grupper som tingar omvising utanom opningstidene våre kjem eit ekstra gebyr på kr 550
 • Det er mogeleg å kjøpe fellesbillett til Osterøy museum og Havrå til kr 110 for vaksne/kr.90 for grupper, studentar og pensjonistar