Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Havråtunet

Tlf: 56390290 / 95914742 / 55251080

marit.adelsten.jensen@muho.no

Havrå er ein gard med ei historie som strekker seg tilbake til bronsealderen. Garden vart freda i 1998. På garden er klyngetunet og den gamle teigdelinga framleis intakt. Garden er eit unikt minne om gardsdrift, byggjeskikk og arbeidsliv på dei mangbølte vestlandsgardane.

Når tidlegare generasjonar sin allmennkunnskap om korleis ein har overlevd i dette langstrakte landet ikkje lenger har verdi, er tida inne for å rasle litt med sablane. Artikkel av Marit Adelsten Jensen.

Meir om Når bondevettet visnar - artikkel

Bladet Bondevennen hadde i august ein flott artikkel om den levande kulturarven på Havrå.

Meir om Flott artikkel om Havrå

19.11.2015 blei Rødlista for 2015 lagt ut. Avdelingane våre Havrå og Lyngheisenteret jobbar aktivt for å oppretthalde trua kulturavhengige naturtypar som  slåttemark, haustingsskog og...

Meir om Rødlista 2015

No kan du bestille kortfilmen "Bekken" frå Havrå på DVD hjå oss. Bekken på Havrå bind fjellet saman med tunet, og tunet saman med fjorden. Alt liv på garden har i tusenvis av år kretsa rundt bekken. Sjølv om bekken aldri sluttar å bruse, så er livet rundt han i ferd med å stilne.

Meir om Flott film frå Havrå

Vi offentleggjer dei første 3D-scanningane frå den unike garden. Her på sidene til Bygdanytt kan du sjå videoen som viser ei laserskanning av Semensløa på Havråtunet. 3D-skanningane frå...

Meir om Sjå Havrå i 3D

Tilsette, kyr og kalvar har blitt BarneTV. Våren 2013 var nrk på besøk og filma til serien Dyrevenn på NRK Super. Ein fin dag då dyra fekk koma ut frå fjøset og ut på beitet for første gong...

Meir om BarneTV på Havrå

Kalender


Sjå heile kalenderen

Sjå kart

Adresse

 • Havrå
 • 5286 Haus

Kontakt

Opningstider

 • Alle sundagar frå og med juni-aug:
 • kl. 12-15. Omvising kl.12 og 13.30.
 • I skulane si ferie tysdag og onsdag:
 • kl. 12-15. Omvising kl.12 og 13.30.
 • Utanom opningstidene ope etter avtale.
 • Ver merksam på at det framleis bur folk i tunet. Vis omsyn.

Prisar

 • Vaksne: kr. 50,-
 • Born: gratis
 • Honnør/student: kr. 30,-
 • Leige guide (utanom faster tider): kr. 500,-