Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaRødlista 2015

Publisert den 20.11.2015 - 09:14
20.11.2015 - 09:14

19.11.2015 blei Rødlista for 2015 lagt ut.

Avdelingane våre Havrå og Lyngheisenteret jobbar aktivt for å oppretthalde trua kulturavhengige naturtypar som  slåttemark, haustingsskog og lyngheier. Gjennom tradisjonell skjøtsel med gamle arbeidsteknikkar og reiskapskultur bidreg vi til at det framleis finst biotopar der sårbare og trua artar kan overleve.

Les meir om Rødlista her

 

p1243346.jpg

Tradisjonell lyngbrenning på Lyngheisenteret
Tradisjonell lyngbrenning på Lyngheisenteret