Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Fra Sletta kai
Fra Sletta kai