Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Bilete frå produksjonen