Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Tradisjonell lyngbrenning på Lyngheisenteret
Tradisjonell lyngbrenning på Lyngheisenteret