Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaForsking på Lygra

10.02.2014 - 11:07

Forskarane som har ulike prosjekt på Lygra er med i det nasjonale Lyngheinettveket LyngNett. Dette er ein samanslutning av forskarar, forvaltarar og andre med interesse for kystens lyngheiar og arbeidet går vidare internasjonalt gjennom organisasjonar som European Heathlands. Her kan du lese meir om forskning gjort på Lygra: 

 

Viktige moment for kontrollert brenning av lyng

Utarbeida av Mons Kvamme.

PDF icon Brannpresentasjon 2015 Mons Kvamme Viktige moment for Lyngbrenning.pdf

 

Kvifor brenn vi lyng?

Brosjyre om bakgrunnen for at vi brenner lyng.
PDF icon Brannbrosjyre Hvorfor er det viktig å brenne lyng org 1 MB.pdf       (1,2 MB til nettvisning)

PDF icon Brannfolder Hvorfor er det viktig å brenne lyng org 9 MB.pdf          ( 9 MB - til utskrift)

 

Conservation and management of North European coastal heathlands

Av Mons Kvamme, Peter Emil Kaland og Nils Georg Brekke

Case study: The Heathland Centre, Lygra, Western Norway