Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaForskingsprosjekt

10.02.2014 - 11:17

 

Coastal heathlands Peter Emil Kaland, John-Arvid Grytnes, Tessa Bargmann, Vigdis Vandvik, Inger Måren (Department of Geography), Liv Velle (Bioforsk)

Kan utegangarsau redde truga kystlyngheier? Forskningsprosjekt frå Bioforsk starta i 2007.  Bioforsk Vest - Fureneset v/Samson Øpstad er ansvarleg for prosjektet

Kartleggingsprosjekt av kystlynghei i Froan, Sør-Trøndelag. Anders Bryn 18.11.08 

Restaurering av kystlynghei

Bekjemping av einstape i kystlynghei

PhD prosjekt: Lyngheidrift og opphør av driften

Trær som koloniserer 

Etablering av artsrik slåttemark på lyngheigård

Utegangarsau på Lygra

Pollendeposisjon i beitet og slått vegetasjon

Pollenproduksjon og pollenkildeområde i lynghei

Biodiversitet i kystlyngheilandskapet

Kartlegging av lyngheilandskap med GIS