Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Havråtunet

Tlf: 56390290 / 95914742 / 55251080

marit.adelsten.jensen@muho.no

Havrå er ein gard med ei historie som strekker seg tilbake til bronsealderen. Garden vart freda i 1998. På garden er klyngetunet og den gamle teigdelinga framleis intakt. Garden er eit unikt minne om gardsdrift, byggjeskikk og arbeidsliv på dei mangbølte vestlandsgardane.

Kalender


Sjå heile kalenderen

Sjå kart

Adresse

 • Havrå
 • 5286 Haus

Kontakt

Opningstider

 • Alle sundagar frå og med juni-aug:
 • kl. 12-15. Omvising kl.12 og 13.30.
 • I skulane sin ferie også tysdag og onsdag:
 • kl. 12-15. Omvising kl.12 og 13.30.
 • Utanom opningstidene ope etter avtale.
 • Ver merksam på at det framleis bur folk i tunet. Vis omsyn.

Prisar

 • Vaksne: kr. 60,-
 • Born/skuleklassar: gratis
 • Pensjonistar og studentar: kr. 50,-
 • Grupper (min. 15) kr. 50,-
 • For grupper som tingar omvising utanom opningstidene våre, kjem eit ekstra gebyr på kr. 550
 • Det er mogeleg å kjøpe fellesbillett til Havrå og Osterøy museum til kr. 90 for vaksne/kr. 70 for grupper, studentar og pensjonistar