Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaAdresse

20.03.2015 - 11:44

Bevaringstenestene

Museumssenteret i Hordaland

Salhusvegen 201

N-5107 SALHUS

Telefon: +47 909 20 987

Avdelingsleiar: Torunn Kojan Bøe

Generell e-post: bevaringstenestene@muho.no

Fakturaadresse: faktura@muho.no