Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaFagdag 2009

12.10.2011 - 08:54

Fagseminar – Samlingsforvaltning

Tema: Klima Dato: 15. januar 2009 Sted: Bevaringstenestene – Museumssenteret i Hordaland Invitasjonen til musea i Hordaland og Sogn- og Fjordane; samt andre interesserte. Det årlege fagseminaret for musea vil ta opp tema knytt til førebyggjande verksemd for  bevaring av samlingane. I år er klima valt som tema. Musea sjølve har hovudansvaret for god samlingsforvalting, og Bevaringstenestene vil bidra med å auke kunnskapen ved å ta opp aktuelle tema knytt til arbeidsfeltet. Det er viktig med gode hjelpemiddel, noko seminaret vil presentere.

Program:

kl 11:00 – 12:00         Registrering og lunsj kl 12:00 – 12:15         Dir. Atle Ove Martinussen: Velkomen kl 12:15 – 13: 00        Kulturhistorisk konservator Eirik Aarebrot: Klima teori kl 13:00 – 14:00         Tom Robert Sletta frå Finisterra AS: Demonstrasjon av radiooverført klimalogging og klimamåleutstyr. Klimaovervåking via internett. kl 14:00 – 14:15         Kaffi og noko attåt kl 14:15 – 15:00         Kulturhistorisk konservator Eirik Aarebrot: Rimelege klimaløysingar for museale bygg og magasin, eksempel på tiltak. kl 15:00 – 15:30         Spørsmål og diskusjon Det vert ei deltakaravgift på kr   600,-  pr person til dekking av lunsj og kaffimat, samt dekking av kostnader knytt til sjølve seminaret. Påmelding til seminaret er bindande, og det vert sendt faktura til alle som melder seg på. Det er satt deltakar antall til 30 personar, med påmelding etter prinsippet først til mølla…….