Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaKurs om mugg

06.08.2020 - 10:38

Eit kurs om mugg er under utvikling. Kurset skal gi ei grunnleggjande innføring i kva mugg er, og korleis ein skal agere dersom ein oppdagar mugg i samlingane. Mugg er ei helsefare, i tillegg til at det kan gjere stor skade på gjenstandar. Det er difor viktig å ha god kunnskap om korleis ein fjernar mugg på ein trygg måte. 

 

Telefon: 909 20 987 / 916 96 465 (generelle spørsmål)