Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaKonservering

22.02.2017 - 13:59

Har du ein gjenstand som treng konservering?

Vi tilbyr konservering og restaurering av ei rekkje materialtypar, mellom anna metall, tekstil, skinn, tre og bein.

Det kan vere mange grunner til at ein gjenstand treng konservering.

Alt i frå ein liten vase i ein privat heim, til ein større kunstinstallasjon på ein offentleg stad kan over tid få skader. Omfanget av skaden kan variere. Det kan vere ein sprekk i eit glas, manglande materiale på et kunstverk eller ei keramikkrukke som går i tusen knas. Det meste kan reparerast og ivaretakast.

Vi på Bevaringstenestene ønskjer å gjere vårt yttarste for at dine gjenstandar vert behandla på best mogleg måte.

Her kan du finne meir informasjon om våre tenester og tilbod: