Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaGjenstandskonservering

Gjenstandskonservering 

Konservering av gjenstandar inkluderer eit bredt spekter av material, mellom anna metall, skinn, tre og bein. Gjenstandar vi arbeider med kan vere alt frå keramikkvasar og trebollar til interiør og utandørs statuer. Vi har spesialkompetanse på konservering av møblar. Vi arbeider ofte i atelieret i Salhus, men kan også reise for å utføre arbeid andre stadar. 

 

Vi kan mellom anna utføre: 

• Reinsing 

• Konsolidering /liming av skader 

• Fylle inn manglande delar 

• Retusjering 

• Rådgjeving for vidare bevaring 

  

 

Ta gjerne kontakt med oss for eit uforpliktande tilbod. 

 

22.02.2017 - 13:31