Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaGjenstandskonservering

22.02.2017 - 13:31

Har du ein gjenstand som treng konservering?

Vi tilbyr konservering og restaurering av ei rekkje materialtypar, mellom anna metall, skinn, tre og bein.

Det kan ve027re mange grunner til at ein gjenstand treng konservering.

Alt i frå ein liten vase i ein privat heim, til ein større kunstinstallasjon på ein offentleg stad kan over tid få skader. Omfanget av skaden kan variere. Det kan vere ein sprekk i eit glas, manglande materiale på et kunstverk eller ei keramikkrukke som går i tusen knas. Det meste kan reparerast og ivaretakast.

Vi på Bevaringstenestene ønskjer å gjere vårt yttarste for at dine gjenstandar vert behandla på best mogleg måte.

 

 

Vi kan mellom anna utføre:

• Reinsing

• Konsolidering /liming av skader

• Fylle inn manglande delar

• Retusjering

• Rådgjeving for vidare bevaring

 

FørEtter konservering

Før og etter konservering

 

Ta gjerne kontakt med oss for eit uforpliktande tilbod.