Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaGjenstandshandteringkurs

Vi tilbyr kurs i gjenstandshandtering for museer og andre som handterer samlingar. Kurset har ein teoretisk del på føremiddagen og ein praktisk del på ettermiddagen. Det inneheldt ein del om ulike material og deira ulike egenskapar, og deretter ser vi på vanlege skadar og korleis dei kan forebyggjast. I den praktiske delen får deltakarane lære ulike teknikkar for å pakke og handtere gjenstandar på ein trygg måte. 

 

 

 

 

 

 

Telefon: 909 20 987 / 916 96 465 (generelle spørsmål)

06.08.2020 - 10:32