Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaBeredskapsgruppa

04.11.2016 - 11:31
Mål

Som bidrag til å avgrense skadeomfanget knytt til akutte krisesituasjonar som brann, flaum, lekkasje o.l. har fleire av Hordalands kulturinstitusjonar inngått ein avtale. Avtalen inneber at partane i avtalen stillar seg til disposisjon, med eiget personell, om ein av institusjonane skulle bli skadelidne.

Arbeidsutvalget for felles Beredskapsgruppe oppdatert juni 2015

Bevaringstenestene – MuHo: Torunn Kojan Bøe, leiar av utvalet

Bymuseet i Bergen: Anne Bjørke

Hardanger og Voss museum: Eirik Helleve

KODE Kunstmuseene i Bergen: Knut Ormhaug

Universitetsmuseet i Bergen: Marie-Louise Lorentzen