Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaBevaringstenestene

Telefon: 909 20 987 (generelle spørsmål), tekstilatelieret 91695799, kulturhistorisk atelier 91696465

Salhusvegen 201

E-post: bevaringstenestene@muho.no

 

 

Bevaringstenestene er ei avdeling i Museumssenteret i Hordaland, og er ei  felles konserverings- og bevaringsteneste for alle dei konsoliderte musea i fylket.  

Vi tilbyr konservering og restaurering av ei rekkje materialtypar, mellom anna tekstilar, metall, skinn, tre og bein for eksterne kundar. Våre kundar er museum, privatpersonar, institusjonar og kyrkjer. 

 

 

Magasn etter re-org

Museumssamlingar verda over veks i raskt tempo, men ressursane til å bevare dei har ikkje hatt ein tilsvarande vekst

Meir om RE-ORG

Fra artikkel i Bergens Tidende 9. september 2016. "Velkommen inn til en spesiell verden - der mikroskop, verneutstyr og en stor dose tålmodighet er blant ingrediensene de ansatte må forholde seg til."

Meir om Konserveringsarbeiderne

Fagdagane til Bevaringstenestene 13.-14. februar 2020 handlar om samlingar på flyttefot, og set fokus på flytting av museumsgjenstandar, og alt det inneber av planlegging, logistikk, prioriteringar, samt pakking og praktisk arbeid.

Meir om Samlingar på flyttefot 

Kalender


Sjå heile kalenderen

Sjå større kart

Adresse

  • Museumssenteret i Hordaland
  • Avd. Bevaringstenestene
  • Salhusvegen 201
  • 5107 Salhus

Kontakt

  • Treng du hjelp til konservering eller restaurering? Ta gjerne kontakt med oss for eit uforpliktande tilbod.

  • Telefon: 909 20 987 (generelle spørsmål), tekstilatelieret 91695799, kulturhistorisk atelier 91696465

  • E-post: bevaringstenestene@muho.no

Opningstider

  • Grupper etter avtale.
  • Open dag for publikum ein gong per år.