Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaBevaringstenestene

Telefon: 909 20 987 / 916 96 465 (generelle spørsmål)

Sentralbord: 55 25 10 80

Salhusvegen 201

E-post: bevaringstenestene@muho.no

 

 

 

Velkommen til Bevaringstenestene! 

Vi er navet innan konservering og bevaring for dei konsoliderte musea i Hordaland, og har ansvar for eit fellesmagasin. Våre konservatorar har utarbeida ei rekkje kurstilbod som er retta mot museumstilsette innan mellom anna IPM (integrert skadedyrskontroll), «Housekeeping», plast, gjenstand- og tekstilhandtering. 

Våre dyktige konservatorar tilbyr konservering og restaurering av ei rekkje materialtypar, mellom anna tekstilar, metall, skinn, tre, glas og bein. Våre kundar er museum, privatpersonar, institusjonar og kyrkjer. 

Vi utfører tilstandsvurderingar av gjenstandar og verk i samband med utstillingar og kan gje råd om ulike utstillingsmetodar.  

Ta gjerne kontakt med våre konservatorar for råd og rettleiing om bevaring av tekstilar, gjenstandar og historiske interiør.  

 

 

 

 

 Nytt fellesmagasin for musea i Hordaland

Nytt fellesmagasin for musea i Hordaland  Bevaringstenestene har på oppdrag frå Hordaland fylkeskommune leia arbeidet med å greie ut nytt fellesmagasin for dei konsoliderte musea i fylket....

Meir om Nytt fellesmagasin for musea i Hordaland

Kalender


Sjå heile kalenderen

Sjå større kart

Adresse

  • Museumssenteret i Hordaland
  • Avd. Bevaringstenestene
  • Salhusvegen 201
  • 5107 Salhus

Kontakt

  • Treng du hjelp til konservering eller restaurering? Ta gjerne kontakt med oss for eit uforpliktande tilbod.

  • Telefon: 909 20 987 / 916 96 465 (generelle spørsmål) Sentralbord: 55 25 10 80

  • E-post: bevaringstenestene@muho.no

Opningstider

  • Grupper etter avtale.