Presse

For meir informasjon om utstillinga, sjå Om utstillinga eller ta kontakt med Vestnorsk utvandringssenter på telefon 55 25 18 09 eller på
e-post.

Bileta kan brukast i samband med omtale av utstillinga. Alle foto krediterast Åshild S. F. Thorsen/Vestnorsk utvandringssenter.
Foto 1) Gatescene frå Bay Ridge området i Brooklyn, 2012.
Foto 2) Kirsten frå Askøy reiste til New York i 1955.
Foto 4) Georg vart fødd i New York i 1929, men flytta tilbake til Noreg som baby. Som 16 åring fekk han Amerikafeber og flytta tilbake til USA.