Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Tlf. 55251080

post@muho.no

Museumssenteret i Hordaland (MuHo) består av fleire museum i Hordaland - i Salhus, på Lygra, Radøy og Osterøy.

Onsdag 12. juli er det igjen klart for Skulefri på Osterøy museum. Denne gongen blir det tur langs kulturstien på Gjerstad, her kan ein sjå på gravrøysar og andre spanande kulturminne. Ta med gode sko og klede.

Meir om Skulefri på Osterøy museum sommaren 2017

Velkommen til Bergen Strikkefestival 2017! Festivalen blir arrangert på Norsk Trikotasjemuseum fredag 29. september - 1. oktober 2017. Festivalens egen nettside finner du her.  LIV SANDVIK...

Meir om Bergen Strikkefestival 2017

«Villsauen» har vorte særs populær og det er mange bønder i Nordhordland som har slike dyr. For å få auka merksemd og å legge grunnen for eit enno betre fagmiljø knytt til dette dyret, vil Lyngheisenteret og Lygra Villsaulag saman med landbrukskontora arrangere mønstringsutstilling for verar av «villsau» no i haust.

Meir om Mønstring av gammalnorsk sau (villsau) på Lygra 23.september

I sommer har Norsk Trikotasjemuseum åpent søndag - fredag kl. 12-17. Omvisning hver hele time, omvisning for barn med sauen Bændik, utstilling, film, kafé og museumsbutikk.

Meir om Sommeråpent på Norsk Trikotasjemuseum

Lyngheisenteret sel villsaugarn frå Lygra

På Lyngheisenteret sel vi villsaugarn i frå Lygra. Ulla kjem i to fargar og er spunne på Hillesvåg Ullvarefabrikk. Det er Lygra Villsaulag som står for garnet.

Meir om Lyngheisenteret sel villsaugarn frå Lygra

Prosjektet er eit samarbeid mellom The heritage house (Slovenia) og Museumssenteret i Hordaland.

Meir om Prosjektet "In the same boat" har motteke EUs kulturminnepris for 2017

Museumsnytt (det einaste fagbladet i museumssektoren) har vore på besøk på Havrå og laga ein flott artikkel om det levande museet der.

Meir om Eit ekte "møkkamuseum"

Vil du oppleve ein bit av Hordalands industrihistorie, og samstundes få eit innblikk i eit gammalt handverk? Da kan du ta turen til Hosanger treskofabrikk.

Meir om Hosanger Treskofabrikk

Velkommen til Norsk Trikotasjemuseum. Se våre åpningstider her.

Meir om Åpningstider 2017

Når tidlegare generasjonar sin allmennkunnskap om korleis ein har overlevd i dette langstrakte landet ikkje lenger har verdi, er tida inne for å rasle litt med sablane. Artikkel av Marit Adelsten Jensen.

Meir om Når bondevettet visnar - artikkel