Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Tlf. 55251080

post@muho.no

Museumssenteret i Hordaland (MuHo) består av fleire museum i Hordaland - i Salhus, på Lygra, Radøy og Osterøy.

Vil du lære meir om lafting og tradisjonelle byggjeteknikkar? Da kan du ta med deg øksa di, eller låne ei av oss, og bli med på eit uformelt kurs fra 18. til 20. september.

Meir om Laftekurs på Osterøy museum

Velkommen til Bergen Strikkefestival 2017! Festivalen blir arrangert på Norsk Trikotasjemuseum fredag 29. september - 1. oktober 2017. Festivalens egen nettside finner du her.  LIV SANDVIK...

Meir om Bergen Strikkefestival 2017

«Villsauen» har vorte særs populær og det er mange bønder i Nordhordland som har slike dyr. For å få auka merksemd og å legge grunnen for eit enno betre fagmiljø knytt til dette dyret, vil Lyngheisenteret og Lygra Villsaulag saman med landbrukskontora arrangere mønstringsutstilling for verar av «villsau» no i haust.

Meir om Mønstring av gammalnorsk sau (villsau) på Lygra 23. september

Villsaugarn frå Lygra. Foto av Stine Eikefet.

På Lyngheisenteret sel vi garn i frå villsauen som har beita her ute på Lygra. Garnet er eit samarbeid mellom Lygra Villsaulag, Hillesvåg Ullvarefabrikk og Lyngheisenteret.

Meir om Villsaugarn frå Lygra

Norsk Trikotasjemuseum har eit variert og stadig veksande tilbod til skuleklassar. Vi er skikkelig gode på "den industrielle revolusjonen", men har og gode opplegg som fortel om korles klede blir til både før i tida og no. Ta kontakt for å avtale besøk med din klasse.

Meir om Velkomen til nytt skuleår på Norsk Trikotasjemuseum

Lyngheisenteret sel villsaugarn frå Lygra

På Lyngheisenteret sel vi villsaugarn i frå Lygra. Ulla kjem i to fargar og er spunne på Hillesvåg Ullvarefabrikk. Det er Lygra Villsaulag som står for garnet.

Meir om Lyngheisenteret sel villsaugarn frå Lygra

Prosjektet er eit samarbeid mellom The heritage house (Slovenia) og Museumssenteret i Hordaland.

Meir om Prosjektet "In the same boat" har motteke EUs kulturminnepris for 2017

Museumsnytt (det einaste fagbladet i museumssektoren) har vore på besøk på Havrå og laga ein flott artikkel om det levande museet der.

Meir om Eit ekte "møkkamuseum"

Vil du oppleve ein bit av Hordalands industrihistorie, og samstundes få eit innblikk i eit gammalt handverk? Da kan du ta turen til Hosanger treskofabrikk.

Meir om Hosanger Treskofabrikk

Velkommen til Norsk Trikotasjemuseum. Se våre åpningstider her.

Meir om Åpningstider 2017