Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tida

Tlf. 55251080

post@muho.no

Museumssenteret i Hordaland (MuHo) består av fleire museum i Hordaland og har avdelingar i Salhus, på Lygra, Radøy og Osterøy.

Lukka

Pga. sjukdom må vi desverre halda stengt på Osterøy museum torsdag 26. og fredag 27. november.

Meir om Osterøy museum stengt 26-27/11

Velkommen til Lyngheisenteret på søndag kl. 12-16!

Meir om Julemesse og juleverkstad på Lygra

Velkommen til siste samling på Osterøy museum i 2015. Tradisjonen tru er denne ein grann julete, men ikkje meir enn høgst nødvendig. Kanskje serverer me noko enkelt for å speka kjøtet vårt? Men det er sjølvsagt veldig kjekt om nokon alt er ferdig med bakst dei vil testa på oss andre.

Meir om Julehandarbeidstreff 2. desember

Kjøp julegåver i museumsbutikken på Norsk Trikotasjemuseum! Vi har i den siste tida fått inn mange nye varer, mellom anna Salhusgensare, sokker og strikkeboka til Dale Garn.

Meir om Jul i museumsbutikken

Museumssenteret i Hordaland søkjer etter ein samarbeids- og resultatorientert medarbeidar og lyser ut følgjande stilling: Tekstilkonservator - 100 % stilling som vikar i 9 mnd, med mogleg forlenging. Stillinga er plassert ved Bevaringstenestene i Salhus i Bergen. Søknadsfrist: 08.12.2015.

Meir om Tekstilkonservator - 100 % stilling som vikar i 9 mnd, med mogleg forlenging

19.11.2015 blei Rødlista for 2015 lagt ut. Avdelingane våre Havrå og Lyngheisenteret jobbar aktivt for å oppretthalde trua kulturavhengige naturtypar som  slåttemark, haustingsskog og...

Meir om Rødlista 2015

Kalender

Osterøy museum stengt 26-27/11 (26.11.2015 - Osterøy museum)
Julemesse og juleverkstad på Lygra (29.11.2015 - Lyngheisenteret)
Julehandarbeidstreff 2. desember (02.12.2015 - Osterøy museum)
Adventsundag (13.12.2015 - Osterøy museum)

Sjå heile kalenderen

Følg oss